Registračný formulár

Slovenské MDT Online je bezplatný portál, ktorý sa používa pri klasifikácií dokumentov v profesionálnej knižnici, akademickej a vedeckej komunite, prípadne slúži pre bádateľov a záujemcov o túto problematiku na Slovensku. Pred vyplnením formulára si prečítajte Podmienky používania služby .

Každá knižnica na Slovensku si zaregistruje jeden účet, ktorý môžu používať bez obmedzenia všetci zamestnanci danej knižnice.
Pred vyplnením tohto formulára si prosím skontrolujte, či Vaša knižnica už nie je zaregistrovaná v zozname zaregistrovaných knižníc kliknutím na zoznam registrovaných knižníc.

MDT Online môžu používať katedry knižničnej a informačnej vedy a používatelia, ktorí chcú využívať túto službu mimo územia Slovenska. Ďalšie informácie.

Účet pre iných zamestnancov organizácií, ktoré nie sú knižnice alebo vysokoškolské inštitúcie na Slovensku.