MDT Online

MDT Online je služba sprístupňujúca klasifikačný systém MDT v rôznych jazykoch, ktorá je založená na spolupráci medzi Konzorciom MDT sídliacim v Haagu a vydavateľom MDT v rôznych krajinách. Slovenské MDT Online vzniká vďaka spolupráci medzi Konzorciom MDT a Slovenskou národnou knižnicou.

Charakteristika

MDT Online predstavuje úplnú verziu klasifikačnej škály dostupnej prostredníctvom Webu; verzia obsahuje viac než 70 000 znakov a je obohatená o viac než 11 000 zrušených znakov (historických notácií MDT). Tento zdroj dostupný online ponúka celý rad funkcií umožňujúcich vyhľadávanie, prehliadanie, rozklad, validáciu a tvorbu notácií MDT. Zámerom funkcie umožňujúcej vyhľadávanie a prehliadanie historických notácií je pomoc pre užívateľov pri pátraní po zrušených notáciách, ktoré sa môžu v knižničných katalógoch ešte stále vyskytovať, a naznačiť ich presmerovanie na existujúce notácie MDT.

Systém má užívateľsky prívetivé prostredie, ktoré pohodlne poskytuje funkcie MDT hierarchie. Prezeranie prostredníctvom abecedného indexu umožňuje prehliadanie abecedných položiek koncepčne, v rámci hierarchického kontextu.

Komu je MDT Online určené?

MDT Online predstavuje nástroj určený knihovníkom a pracovníkom bibliografických a informačných služieb k indexácií klasifikácií informačných zdrojov. Je to nástroj, ktorý je nezávislý na konkrétnych katalogizačných pravidlách a katalogizačnej koncepcii. Aj keď prostredie systému MDT Online je užívateľsky prívetivé a obsahuje potrebné poznámky a inštrukcie o použití, predpokladá odbornú znalosť systému MDT a princípov indexácie informačných zdrojov.

Aktualizácia

Systém je dostupný ako databáza MDT Reference File v angličtine a je pravidelne aktualizovaný edičným tímom MDT a Konzorciom v Haagu. Systém MDT online je aktualizovaný raz za dva roky. Dohodnuté zmeny sú publikované v Extensions and Corrections to the UDC a zverejnené v nasledujúcej verzii MDT MRF.

Vlastníctvo a údržba

Systém je vytváraný a udržovaný Konzorciom MDT sídliacim v Haagu, ktoré vlastní autorské práva k obsahu MDT a k publikovaniu v angličtine.

Uživateľská podpora

Uživateľskú podporu pre Slovenské MDT Online poskytuje Národná bibliografia, Oddelenie spracovania kníh a špeciálnych dokumentov SNK.