Prístup k MDT online na vzdelávacie účely

Podmienky prístupu: Bezplatný prístup do portálu sa poskytuje pre katedry knižnično-informačných vied na vysokých školách.

O bezplatný prístup do online databázy Slovenské MDT Online môžu požiadať vysoké školy a univerzity, ktoré vyučujú bibliografiu a knižnično-informačné vedy. Prístup do databázy Slovenské MDT Online je obmedzený na IP adresu univerzitnej domény alebo počítačovej učebne. To znamená, že tento prístup môže byť použitý iba v priestoroch učebne alebo prednáškovej sály. Účty sa obnovujú na žiadosť používateľov.

Postup pri registrácii: Vyučujúci, ktorí prednášajú klasifikáciu dokumentov, sú povinní vyplniť registračný formulár a zadať správnu emailovú adresu univerzity. Registrácia môže trvať 7 až 14 dní.

Ak máte otázky, obráťte sa prosím na adresu mdt-podpora@snk.sk.