Od 01.02.2020 portál Slovenské MDT Online začne používať nový spôsob registrácie používateľov, t. j. prejde na systém s jedným užívateľským kontom pre každú knižnicu alebo organizáciu (so zachovaným potrebným počtom užívateľov). Z tohto dôvodu je potrebné sa preregistrovať použitím tlačidla "Registrácia". Každá knižnica alebo inštitúcia uvedie jednu kontaktnú osobu, ktorej úlohou bude vytvorenie jedného používateľského mena a hesla, ktoré budú všetci v danej inštitúcií používať. Táto osoba bude užívateľmi danej inštitúcie kontaktovaná v prípade zabudnutého hesla. Bádatelia, knihovnícke školy a univerzity sa musia tiež preregistrovať vyplnením vhodného formulára. 31.01.2020 budú všetky individuálne používateľské účty zrušené.

Slovenská verzia MDT Online predstavuje úplnú, štandardnú verziu na Webe zahrňujúcu vyše 70 000 platných a viac než 11 000 historických notácií MDT (zrušených čísel). Tento nástroj má niekoľko ďalších funkcií umožňujúcich vyhľadávanie, prehliadanie, analýzu, validáciu a tvorbu notácií MDT. Vyhľadávanie a zobrazenie zrušených notácií MDT pomáha užívateľom nájsť zrušené čísla a ich presmerovanie, pretože sa môžu stále ešte vyskytovať pri sprístupňovaní knihovníckych fondov.

Slovenské MDT Online vzniká vďaka spolupráci medzi Konzorciom MDT a Slovenskou národnou knižnicou.

Skontrolujte prosím, či Vaša knižnica už nemá vytvorený účet.