Podrobnosti pre prístup k službe si môžete vyžiadať od kontaktnej osoby vo Vašej knižnici (Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej V Trenčíne)

  Zadajte bezpečnostný kód