V súvislosti so smernicou o všeobecnej ochrane osobných údajov (GDPR) sme aktualizovali naše pravidlá ochrany osobných údajov a vysvetlili sme ako zhromažďujeme, uchovávame a používame Vaše osobné údaje.

Slovenská verzia MDT Online predstavuje úplnú, štandardnú verziu na Webe zahrňujúcu vyše 70 000 platných a viac než 11 000 historických notácií MDT (zrušených čísel). Tento nástroj má niekoľko ďalších funkcií umožňujúcich vyhľadávanie, prehliadanie, analýzu, validáciu a tvorbu notácií MDT. Vyhľadávanie a zobrazenie zrušených notácií MDT pomáha užívateľom nájsť zrušené čísla a ich presmerovanie, pretože sa môžu stále ešte vyskytovať pri sprístupňovaní knihovníckych fondov.

Slovenské MDT Online vzniká vďaka spolupráci medzi Konzorciom MDT a Slovenskou národnou knižnicou.