Novinky

13/07/2015

Slovenské MDT Online

MDT Online je služba sprístupňujúca klasifikačný systém MDT v rôznych jazykoch, ktorá je založená na spolupráci medzi Konzorciom MDT sídliacim v Haagu a vydavateľom MDT v rôznych krajinách.

MDT Online predstavuje úplnú, štandardnú verziu na Webe zahrňujúcu vyše 70 000 platných a viac než 11 000 historických notácií MDT (zrušených čísel).

Slovenské MDT Online bude dostupný pre užívateľov koncom roka 2015 - do uplynutia tejto doby prosíme o použite starého systému MDT - Medzinárodné desatinné triedenie.

12/06/2015

Medzinárodný MDT Seminár 2015

Medzinárodný MDT Seminár organizuje konferenciu pod názvom "Classification & Authority Control: Expanding Resource Discovery", ktorá sa bude konať v Portugalskej národnej knižnici v Lisabone, 29-30 Októbra 2015.
Program je dostupný na http://seminar.udcc.org/2015/programme.php
Registrácia príspevkov bude prebiehať do 31 Júla 2015.